mehrar
15 آبان 1401 - 17:37

روسیه فرمانده بزرگترین منطقه نظامی خود را تغییر داد

وزارت دفاع انگلیس مدعی تغییر فرماندهی بزرگترین منطقه نظامی روسیه شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی یف ایندیپندنت، منابع اطلاعاتی انگلیس مدعی شدند روسیه فرمانده بزرگترین منطقه نظامی خود را تغییر داد. خبرگزاری مهروزارت دفاع انگلیس در ۶ نوامبر طی گزارشی اعلام کرد که ژنرال «الکساندر لینکوف» جایگزین «الکساندر لاپین» فرمانده ناحیه نظامی مرکزی روسیه شده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه ادعا می شود که این در ادامه سلسله اخراج فرماندهان ارشد نظامی روسیه از زمان آغاز تهاجم این کشور به اوکراین صورت می گیرد. وزارت دفاع انگلیس همچنین بر این باور است که این تغییرات در رده فرماندهی جنگی روسیه موید این انتقادات صورت گرفته علیه فرماندهان ارشد نظامی روسیه به دلیل شکست در دستیابی به اهداف در میدان نبرد با اوکراین است. ادعاهای وزارت دفاع انگلیس در حالی عنوان شد که «ژنرال ایگور کوناشنکوف»، سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای روسیه موفق شدند که نیروهای اوکراینی را در جنوب دونتسک شکست دهند. این مقام روسی همچنین افزود که در عملیات بیش از ۱۲۰ سرباز ارتش اوکراین کشته شدند. «ژنرال ایگورکوناشنکوف»، سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای روسیه موفق شدند که نیروهای اوکراینی را در جنوب، سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای روسیه موفق شدند که نیروهای اوکراینی را در جنوبدونتسکشکست دهند. این مقام روسی همچنین افزود که در عملیات بیش از ۱۲۰ سرباز ارتش اوکراین کشته شدند.شکست دهند. این مقام روسی همچنین افزود که در عملیات بیش از۱۲۰سرباز ارتش اوکراین کشته شدند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 832668